SON DAKİKA
Hava Durumu

Ukrayna savaşının evrildiği merhale

Yazının Giriş Tarihi: 17.03.2023 15:13
Yazının Güncellenme Tarihi: 17.03.2023 15:14

Rusya-Ukrayna savaşının neticesinde Türkiye’nin somut kazanımları neler olacaktır? Öncelikle iki hususun altını çizmek gerekmektedir. Birincisi bu kabil sivil ve masum insanların ölümünü ve milyonlarcasının göçmen konumuna düşmesini beraberinde getiren dramatik olayları salt jeopolitik sonuçlarıyla değerlendirmek insani boyutu ihmal etmekle eşdeğer bir tutumdur. Bu bakımdan çatışmasının geldiği son safhada Türkiye’nin behemehal insani ateşkes ve sivil tahliyesini mümkün kılacak güvenlik koridoru açılması hususlarına odaklanması takdire şayandır. Öte yandan –tüm bu trajik durumların bir an önce son bulmasını temenni ederek- Türkiye’nin somut kazanımlar elde edebilmesinin birincil önceliğinin savaşın en kısa sürede ateşkes ve barışla neticelenmesine bağlı olduğunu belirtmemiz icap etmektedir. Zira savaş uzadıkça Türkiye’nin tarafsız kalabilme ve her iki tarafla müzakereleri sürdürebilme yeteneği gittikçe azalacaktır. Hele hele korkulan olur, Putin stratejik hatalarını ve başarısız saldırganlığını gizlemek için daha fazla şiddete başvurur, Ukrayna şehirlerini Halep ya da Grozni’ye çevirir ya da meskun mahal çatışmalarını çılgınca yaygınlaştırırsa, Türkiye’nin Rusya’yla diyaloğunu sürdürme ihtimali hem ahlaki/vicdani değerler ve hem de içinde bulunduğu ittifakın gereklilikleri bakımından oldukça zorlaşacaktır. Buna ilaveten iki taraftan birinin mutlak ve ezici üstünlük sağlayarak savaştan çıkması da Türkiye için olumsuz bir senaryo olacaktır. Zira Ukrayna’nın mutlak galip olması Anglosakson İttifakını, AB ve NATO’yu daha üst bir jeostratejik kademeye taşıyacak ve bu blokun Türkiye’yi jeopolitik anlamda kısıtlayacak bir baskı ve tansiyon oluşturma kapasitesini artıracaktır. Öte yandan Rusya’nın süreçten galip çıkması Suriye, Libya ve Karabağ başta olmak üzere çatışarak işbirliği yaptığımız pek çok sahada Türkiye’yi sıkıştıracak ve tedrici olarak mevzi kaybetmemize sebebiyet verecektir. Bu bakımdan her iki tarafın yıpranarak ve kısa sürede uzlaşmaya varması, Türkiye’ye beklenenden daha fazla bir jeopolitik ufuk sunacaktır. Zaten gidişat kazan-kazan stratejisinden ziyade her iki tarafın da kaybedeceği bir sonucu getirecek gibi görünmektedir.

Rusya’ya kaybettiren en önemli parametreler; Ukrayna halkı ve ordusunun çok güçlü bir direniş sergilemesi, Putin’in aldığı istihbaratın aksine Rus azınlığın dahi bu saldırının arkasında durmaması ve  Batı ittifakının hiç umulmayan bir hız ve kapsamda bir araya gelerek Rusya’yı marjinalleştirmesi ve adeta medeni dünyanın dışına atması olmuştur. Bu meyanda şimdiye kadar tarihte örneğine hiç rastlanmayan ve sayısı binlerle ifade edilen ekonomik ve ticari ambargolara maruz kalan Putin Rusya’sına Türkiye, Cumhurbaşkanı marifetiyle bu ambargoların hiçbirine uymayacağını, aradaki ticaretin ruble, Türk lirası ya da külçe altın üzerinden yapılabileceği gibi bir perspektif sunmuştur. Bu akıllı/rasyonel teklif, Rus gazının Türkiye üzerinden pazarlanmasından Türk ürünlerinin Rusya’da rekor seviyede revaç bulmasına kadar kapsamlı bir ticari işbirliği ufku getirmektedir. Buna ilaveten ABD ve Avrupa hava sahalarının Rus vatandaşlarına kapatılması, her sene Avrupa’da tatili itiyat haline getirmiş on milyona yakın Rus turistin önemli bir kısmının ana destinasyonunun Türkiye olmasını mümkün kılabilecektir.  Öte yandan kendi meşruiyetini üzerine kurguladığı hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi prensipleri ihlal ederek Rus oligarkların yatlarına ve mal varlıklarına çöken  Avrupa Birliği’nin bu insanlık dışı yaklaşımı, bu kesim için Londongrad olarak isimlendiren Londra yerine Türkiye’yi yegane melce haline getirecek gibi görünmektedir. Benzer bir biçimde Rus merkez bankası başta olmak üzere pek çok Rus bankasının SWİFT sisteminin dışına çıkarılması ve finansal varlıklarının dondurulması, Rusya’da bulunan pek çok şirketin Türkiye’ye yönelmesine ve Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırımlar açısından bir cazibe merkezi ve tedarik zincirinin önemli merkezlerinden birisi haline gelmesine yol açacaktır.

Haddizatında Avrupa açısından Rusya’ya uygulanan ambargoların belki de en önemli unsurunu, Rus doğalgaz ve petrolüne duyulan bağımlılıktan kurtulmak oluşturmaktadır. Bu bakımdan Türkiye alternatif boru hatlarıyla etkin bir transit ülke ve en optimum hub (enerji dağıtım merkezi) olabilecektir. İsrail ve Yunanistan’ın Türkiye ziyaretlerinin arkasındaki temel motif de budur. İsrail gazının KKTC ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasının yanı sıra Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının -Türkiye’nin teklif ettiği gibi- bir konferans üzerinden hakça paylaşımı hususu aciliyet kesp etmektedir. Aynı zamanda Irak petrollerinin -zaten altyapısı mevcut olan- Türk boru hatları üzerinden Avrupa enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi için aktive edilmesi mümkün olacaktır. Buna ilaveten Pekin’le Londra’yı birleştirme misyonuyla yola çıkan Kuşak Yol Projesi’nin Trans-Sibirya olarak adlandırılan Kuzey Kuşağı Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle akamete uğramış ve Atlantik’e ulaşımın tek alternatifi olarak Azerbaycan ve Türkiye üzerinden geçen Orta Kuşak istikametinin kalması, Türkiye’yi eşsiz bir lojistik merkez haline dönüştürecektir. Aynı zamanda Güney Gaz Koridoru projesi üzerinden inşa edilen ve halihazırda faal olan TANAP benzeri projeler Türkiye’nin jeoekonomisine ciddi pozitif katkı sağlayacaktır.                      

Türkiye için belki de en büyük kazanım, Rusya ile bazen çatışıp bazen işbirliği yaptığı Libya ve Suriye’de elde edilebilecektir. Malum olduğu üzere Libya’da son zamanlarda ilginç gelişmeler yaşanmakta, Rusya destekli Hafter’in hakim olduğu Tobruk/Bingazi bölgesinde Fethi Başağa’nın başbakan olarak ilan edilmesi, Birleşmiş Milletler tarafından tek meşru hükümet olarak görülen Trablus hükümetinin başbakanı Abdülhamid Dibeybe iktidarının peyderpey tartışılır hale gelmesi ve Türkiye başta olmak üzere taraf olan ülkelerin mevcut statükonun değişimine karşı sessiz kalması gündem oluştururken Rusya’nın Ukrayna savaşı üzerinden tüm dünyadan dışlanması ve Ukrayna’da savaşmak üzere Rus paralı askerlerinin (Wagner) bir kısmının bölgeden çekilmesi yeni bir jeopolitik oluşturmaktadır. Söz konusu savaş nedeniyle Türkiye’nin -Fransa’nın Rusya’ya alan açan politikasının aksine-  Rusya’yı pek çok stratejik bölgede sınırlandıran tek güç olduğunun Atlantik İttifakı ve AB tarafından anlaşılır hale gelmesi, Türkiye’ye Libya’da çok değerli bir alan açacak ve Libya’nın bütünlük ve istikrarına ciddi katkı sağlayacaktır. Benzer bir biçimde ABD ile vardığı zımni uzlaşmaya bağlı olarak Fırat’ın batısını elinde tutan Rusya buradan da dışlanacak ve Türkiye’ye güvenliği için en büyük problemi teşkil eden PKK ve YPG’nin en azından Münbiç ve Tel Rifat’taki varlığını sona erdirilebilecek müzahir bir zemini oluşturabilecektir. Rusya ile işbirliği ve çatışmanın bir başka noktası olan Azerbaycan’da da Dağlık Karabağ’ın tamamının geri alınması, Ermenistan’la nihai bir barış anlaşmasına varılması ve Türkiye’nin lojistik merkez olması için hayati ehemmiyeti haiz Zengezur Koridorunun faaliyete geçmesi muhtemel görünmektedir.

Türkiye’nin Montrö Anlaşması çerçevesinde üstlendiği mükellefiyetler de Ukrayna savaşında ülkemizi kritik ve anahtar bir ülke konumuna yükseltmektedir. ABD’nin tereddütlerine rağmen Türkiye, bu anlaşmadan taviz vermemiş ve Akdeniz’de filosu bulunan Rusya’nın dört gemisini önceden ihtar ederek geçişlerine müsaade etmemiştir. Benzer şekilde 2008 Gürcistan-Rusya savaşında Türkiye, Montrö’nün verdiği hakla ABD’nin yardım gemilerinin geçişine izin vermemiştir. Türkiye’nin bu konuda taviz vermeyeceğini bilen Rusya, savaşın çok öncesinde önemli savaş gemilerini çoktan kendi üssüne demirlemiş, kıyıdaş ülke olmadığı için dezavantajlı görünen ABD ise, bu geçiş rejiminin ne denli önemli olduğunu bildiği için Türkiye’yi zorlayacak bir hamle ya da talepte bulunmamıştır. Türkiye’nin bu güvenilir ve uluslararası anlaşmalara sadık tavrı başta olmak üzere tüm NATO üyesi ülkelerden takdir toplamıştır. Öte yandan Türkiye’nin 1987 yılında kıyıdaş ülkelerle yaptığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Anlaşması Karadeniz güvenliğinin en büyük teminatıdır. Karadeniz’in kuzey kıyılarının tamamının Rus hakimiyetine geçmesi durumunda bile Türkiye statükonun değişmesinden etkilenmeyecek ve kendi bölgesinde yürüttüğü doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarına halel getirecek hukuki ya da siyasi bir bariyerle asla karşılaşmayacaktır.

Ne Ukrayna’dan ne Rusya’dan vazgeçmeksizin Karadeniz’den komşu olan iki dost ülkeyle ulusal çıkarlara dayalı ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyen aktif bir dış politika ve mekik diplomasisi izleyen Türkiye, bu süreçte uluslararası sistem eleştirisiyle de ön plana çıkmıştır. Cumhurbaşkanımızın yıllarca yüksek sesle dile getirdiği “dünya beşten büyüktür” argümanı, bugün Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kınanmasını bile mümkün kılamayan köhnemiş bir yapı olarak BM nezdinde tecessüm etmiş ve uluslararası bir haklılık kazanmıştır. Öyle ki bugün sistemi kaim kılmak için Soğuk Savaş’ın ihdas ettiği tüm uluslararası örgüt ve kurumlar işlevsiz hale gelmiş durumdadır. Nitekim Putin’i bu kabil bir saldırı hususunda cesaretlendiren faktörlerden birisi de, -bu kurumların işlevsiz kalmasının da etkisiyle- 2008 Gürcistan krizine ve 2014 Rusya’nın Kırım’ı ilhakına uluslararası topluluğun tepkisiz kılması olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm bu gerçekleri dünya kamuoyu önünde bu vesileyle bir kere daha ifade etmesi, Türkiye’nin izlediği dış politikanın inandırıcılığı açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu nedenledir ki Ukrayna, varılacak bir nihai anlaşmanın garantör ülkeleri arasında İngiltere ve ABD’nin yanı sıra Türkiye’yi de görmek istediğini belirtmiştir. 

Avrupa Birliği’nin üyelik perspektifini hızlandırmak için harekete geçtiği, Doğu Akdeniz’de vazgeçilmez bir aktör olduğunun tüm taraflarca itiraf edildiği, NATO ve ABD’nin değerli bir müttefik olarak yeniden keşfettiği ve her iki aktörle kurduğu özel ve derin ilişkiler üzerinden Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve barışı temine en yakın bölgesel güç olarak Türkiye’nin jeopolitik önemi artmıştır. Ne var ki ABD ve müttefiklerinin bu yeni Türkiye’yi tekrar Soğuk Savaşın güvenlik mimarisinde pasif bir “kanat ülkesi” haline getirmek, tüm egemenlik ve bağımsızlık iddialarından vazgeçirerek ulusal çıkarlarını korumak yerine sadece müttefiklerin çıkarları için politika üreten bir müstemlekeye dönüştürmek ve terör örgütleri üzerinden yeniden ve yeniden terbiye etmek arzusundan kolay kolay vazgeçmeyeceği gerçeği kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in “bizim için F-35 projesi ve Patriot alım talebimiz artık geride kalmıştır. Biz kendi ürünlerimizle yolumuza devam edeceğiz” ifadeleri bu bakımdan çok değerlidir.  2015 meskun mahal çatışmaları, 15 Temmuz 2016 iç savaş çıkarma girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmeler, halihazır konjonktürde Türkiye’ye uzatılan Batılı elin pek de emin olmadığını göstermek için yeterli gerekçeler oluşturmaktadır. Türkiye başkalarının yazdığı senaryoları oynamamalı, diplomaside arabulucu, kolaylaştırıcı (facilitator), merkez ülke konumunu pekiştirmeli ve gerektiğinde yumuşak ve gerektiğinde sert gücünü kullanarak aleyhine olan oyunları bozmayı ve kendi oyununu kurmayı azim ve kararlılıkla sürdürmelidir.       

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
Yükleniyor..
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.