SON DAKİKA
Hava Durumu

TOBB: 2023 yılında kurulan şirket sayısı % 1,8 azaldı

Türkiye Odalar Borsalar Birliğinden yayınlanan rapora göre, 2023’ün ilk 7 ayında, 2022’in ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı %1,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ,4 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %71,5 artmıştır

Haber Giriş Tarihi: 18.08.2023 11:47
Haber Güncellenme Tarihi: 18.08.2023 11:47
Kaynak: Seçiniz
https://ekometre.com/
TOBB: 2023 yılında kurulan şirket sayısı % 1,8 azaldı

2023’ün ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %1,8 azaldı.

        2023’ün ilk 7 ayında, 2022’in ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı %1,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ,4 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %71,5 artmıştır.        2023’ün ilk 7 ayında, 2022’in ilk 7 ayına göre kapanan şirket sayısı %0,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %23,8 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında %3,9 azalış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre ,7 artış oldu.

        Temmuz 2023’te, Temmuz 2022’ye göre kurulan şirket sayısı ,7 kurulan kooperatif sayısı 3,1 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ,7 azalmıştır.        Temmuz 2023’te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre %30,3 kapanan kooperatif sayısı ,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %86,5 artış olmuştur.

Temmuz 2023’te kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre %24,2 artış oldu.

        Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %1,1 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %24,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %1,6 artmıştır.        Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı ,7 kapanan kooperatif sayısı %25,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %4,8 artış gerçekleşmiştir.

2023 Temmuz Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ

TEMMUZ 2023

HAZİRAN

 2023

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)

TEMMUZ 2022

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)

OCAK- TEMMUZ

  (7 Aylık)

2022

2023

Değişim       (%)

Kurulan*

Şirket

9.326

9.429

-1,1

8.346

11,7

74.367

73.001

-1,8

Kooperatif

282

227

24,2

121

133,1

1.006

1.725

71,5

Ger.Kişi Tic.İşl.

1.281

1.261

1,6

1.596

-19,7

14.275

11.932

-16,4

Tasfiye

Şirket

2.624

2.339

12,2

1.308

100,6

11.599

14.529

25,3

Kooperatif

152

110

38,2

135

12,6

606

522

-13,9

Kapanan**

Şirket

2.067

1.867

10,7

1.586

30,3

11.547

11.559

0,1

Kooperatif

89

71

25,4

76

17,1

467

449

-3,9

Ger.Kişi Tic.İşl.

2.546

2.430

4,8

1.365

86,5

12.682

15.697

23,8

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. Temmuz  2023’de 133 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır. Ocak-Temmuz döneminde 4.156 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

* * Tasfiye süresi, 4/11/2021 tarihli ve 7341 sayılı Kanun ile altı aydan üç aya düşmüştür. Kapanan ve tasfiye edilen şirket sayılarındaki artışlar bu kanun değişikliğinden kaynaklanmaktadır.

 

 

Temmuz 2023’te Bayburt ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

        Temmuz 2023’te kurulan toplam 9.608 şirket ve kooperatifin %85,2’si limited şirket, ,8’i anonim şirket, %2,9’u ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %36,7’si İstanbul, ,2’si Ankara, %6,5’i İzmir’de kurulmuştur.        Bu ay Bayburt ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

Temmuz 2023’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             %28,1 oranında arttı.

 

        2023 yılında toplam 74.726 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 64.270 limited şirket, toplam sermayenin %74,3’ünü, 8.721 anonim şirket ise %25,7’sini oluşturmaktadır. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre %28,1 oranında artmıştır.

2023 Temmuz Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Şirket Türleri

Genel Toplam

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

MAYIS

 2023

Sayı

1.189

3

8.848

296

10.336

Sermaye (TL)

2.668.962.383

270.000

11.510.545.651

14.179.778.034

HAZİRAN 2023

Sayı

1.026

8.403

227

9.656

Sermaye (TL)

2.821.865.335

10.523.837.250

13.345.702.585

TEMMUZ 2023

Sayı

1.137

1

8.188

282

9.608

Sermaye (TL)

5.424.057.900

50.000

11.677.558.600

17.101.666.500

2023 TOPLAM

Sayı

8.721

10

 

64.270

1.725

74.726

Sermaye (TL)

26.416.633.768

2.410.000

 

76.349.490.326

 

102.768.534.094

 

Temmuz 2023’te şirket ve kooperatiflerin 3.181’i ticaret, 1.381’i inşaat ve 1.347’si imalat sektöründe kurulmuştur. 469 gerçek kişi ticari işletmesi ise inşaat sektöründe kuruldu.

        Temmuz 2023’te şirket ve kooperatiflerin 3.181’i ticaret, 1.381’i inşaat ve 1.347’si imalat sektöründe kurulmuştur. Temmuz 2023’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 469’u inşaat, 429’u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 117’si imalat sektöründedir.        Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 717’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 284’ü imalat, 251’i inşaat sektöründedir.        Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.150’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı,  395’i inşaat,  264’ü imalat sektöründedir.

 

 

Temmuz 2023’te kurulan 282 Kooperatifin 197’si Konut Yapı Kooperatifidir.

       Temmuz 2023’te kurulan 282 Kooperatifin 197’si Konut Yapı Kooperatifi 48’i İşletme Kooperatifi,  11’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

 Temmuz 2023’te 975 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

        Temmuz 2023’te kurulan 975 yabancı ortak sermayeli şirketin 585’i Türkiye, 54’ü İran, 36’sı Rusya Federasyonu ortaklı olarak kurulmuştur.        Kurulan 975 yabancı ortak sermayeli şirketin 104’ü anonim, 871’i limited şirkettir. 2023 yılında kurulan şirketlerin 1.023’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 349’u İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 348’i Gayrimenkul acenteleri faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.        Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin %67,1’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

 

Anonim

Limited

Genel Toplam

MAYIS 2023

 

Sayı

123

838

961

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

240.768.834

670.855.000

911.623.834

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

194.305.376

560.121.825

754.427.201

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

80,7

83,5

82,8

HAZİRAN 2023

Sayı

103

847

950

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

770.332.000

892.428.325

1.662.760.325

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

722.270.872

786.428.200

1.508.699.072

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

93,8

88,1

90,7

TEMMUZ 2023

Sayı

104

871

975

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

1.904.185.356

1.154.970.000

3.059.155.356

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

67.187.447

900.316.975

967.504.422

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

3,5

78,0

31,6

 

Sayı

821

6.827

7.648

TOPLAM

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

3.680.201.938

6.432.379.400

10.112.581.338

 

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

1.599.679.924

5.186.683.500

6.786.363.424

 

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

43,5

80,6

67,1

 

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 

 

                    Anonim, Limited, Kooperatif, Komandit, Kollektif  Şirket  toplamları

                    Gerçek Kişi Ticari İşletmesi

  Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 22 Eylül 2023’tür.

Ayrıntılı tablo ve grafiklere www.tobb.org.tr/resmi-istatistik  adresinden erişebilirsiniz.

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.